åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.22 Motorkøretøjer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver de momsmæssige særregler, der er for motorkøretøjer.

Afsnittet indeholder:

 • Skematisk oversigt over fradragsregler for motorkøretøjer (D.A.22.1)
 • Kort om motorkøretøjer (D.A.22.2)
 • Lovgrundlag (D.A.22.3)
 • Fradragsret for moms for personmotorkøretøjer (D.A.22.4)
 • Brugte personmotorkøretøjer (D.A.22.5)
 • Fradragsret for moms for vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons (D.A.22.6)
 • Erhvervelse og salg af nye motorkøretøjer inden for EU (D.A.22.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.22.8)
 • Udlejningsvirksomheder og køreskoler (D.A.22.9)
 • Leveringssted for udlejning af motorkøretøjer (D.A.22.10)
 • Udtagning (D.A.22.11)
 • Demonstrationskøretøjer (D.A.2.12)
 • Levering af motorkøretøjer til ambassader, diplomater m.fl. (D.A.22.13)
 • Salg af et nyt motorkøretøj til en erhverver i et andet EU-land (D.A.22.14)
 • Udførsel fra EU (D.A.22.15)
 • Rustvogne (D.A.22.16).