åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.11.2.6 Hvornår kan renteudgifter fradrages?" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om, på hvilket tidspunkt renteudgifter kan fradrages.

Afsnittet indeholder:

  • På hvilket tidspunkt kan renteudgifter fradrages? (C.A.11.2.6.1)
  • Rentefradrag, når debitor får gældseftergivelse (C.A.11.2.6.2)
  • Rentefradrag ved konvertering til aktier eller obligationer, tilskud og erhvervelse af fordring på debitorselskabet (C.A.11.2.6.3)
  • Forældelse af rentekrav (C.A.11.2.6.4).