Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan renteudgifter fradrages.

Afsnittet indeholder:

  • Regel

Regel

Renteudgifter kan fradrages. Det gælder både renteudgifter på privat gæld og erhvervsmæssig gæld. Se SL § 6, stk. 1, litra e.

Personer, der udøver næring ved køb og salg af fordringer eller finansielle kontrakter eller driver næringsvirksomhed ved finansiering, kan fradrage renteudgifter i den personlige indkomst. Se PSL § 4, stk. 3.

Renteudgifter vedrørende gæld for andre personer, kan fradrages i kapitalindkomsten. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 1.

Bemærk

Udover egentlige renteudgifter kan visse provisioner og kreditafgifter også fradrages.

For den del af den skattepligtiges negative nettokapitalindkomst, der ikke overstiger 50.000 kr. (100.000 kr. for ægtepar), beregnes et nedslag i skatten med 8 pct. Se PSL § 11. For en nærmere gennemgang af reglen henvises til vejledningen "Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2012" afsnit H.5.2.

Det er en betingelse for at opnå fradrag for renteudgifter på lån til private långivere, at identiteten af långiver er oplyst. Se nærmere afsnit C.A.11.2.2.7. 

Se også

  • afsnit C.D.2.4.4.2 om beskæring af rentefradrag (renteloft), hvor reglen i SEL § 11 B, om selskabers beskæring af rentefrag (renteloft) er beskrevet
  • afsnit C.C.5.1.2 om virksomhedsskatteloven, hvor reglerne for personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed under virksomhedsordningen beskrives.
  • Afsnit C.F.2.3., hvor det beskrives, hvilke renteudgifter der kan fradrages, når en person i henhold til en dobbeltbeskatningsaftale eller efter LL § 33  skal opgøre lempelsesberettiget udenlandsk indkomst.   
  • Afsnit C.A.11.2.3.1, hvor det beskrives, hvilke provisioner og kreditafgifter, der kan fradrages.