Indhold

Dette afsnit handler om nogle renteudgifter, som ikke kan trækkes fra.

Afsnittet indeholder:

  • Gæld til livsarvinger m.fl., som er gave eller arv (C.A.11.2.4.1)
  • Lån mod sikkerhed i livsforsikringspolicer (C.A.11.2.4.2)
  • Renter af skatter, afgifter, lån til ejendomsskatter mv. (C.A.11.2.4.3).