Indhold

Dette afsnit beskriver, om og hvornår renteudgifter kan fradrages.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er renteudgifter? (C.A.11.2.1)
  • Betingelserne for, at renteudgifter kan fradrages (C.A.11.2.2)
  • Særlige renteudgifter og rentelignende udgifter (C.A.11.2.3)
  • Renteudgifter, som ikke kan fradrages (C.A.11.2.4)
  • Hvordan fradrages renteudgifter? (C.A.11.2.5)
  • Hvornår kan renteudgifter fradrages? (C.A.11.2.6).

Se også

Se også afsnit C.A.11.1 om renteindtægter.