åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.11.2 Renteudgifter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver, om og hvornår renteudgifter kan fradrages.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er renteudgifter? (C.A.11.2.1)
  • Betingelserne for, at renteudgifter kan fradrages (C.A.11.2.2)
  • Særlige renteudgifter og rentelignende udgifter (C.A.11.2.3)
  • Renteudgifter, som ikke kan fradrages (C.A.11.2.4)
  • Hvordan fradrages renteudgifter? (C.A.11.2.5)
  • Hvornår kan renteudgifter fradrages? (C.A.11.2.6).

Se også

Se også afsnit C.A.11.1 om renteindtægter.