Miljøstøtteloven

Loven er ophævet 1. januar 2019.

Reglerne om tilskud efter forbedringsloven

Reglerne er ophævet 1. januar 2022.

Se om reglerne for de ophævede ordninger i Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.C.4.4.5.