Bestemmelserne er ophævet pr. 1. januar 2022

Se om ordningen i Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit C.C.4.4.4.