Indhold

Dette afsnit beskriver særlige skattemæssige forhold der gælder for hjorte- og pelsdyravlere.

Afsnittet indeholder:

  • Varelagerloven og dyrehold
  • Vejledende fremstillingspriser.

Varelagerloven og dyrehold

Erhvervsdrivende, der driver hjorte- eller pelsdyrfarme, skal opgøre værdien af besætningen efter varelagerloven. Se afsnit C.C.2.3.1.2 om varelagerets bestanddele.

Vejledende fremstillingspriser

I SKM2022.567.SKTST er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser til brug ved skatteansættelsen for hjorteavlere for indkomståret 2022:

Hjortefarme:  
Krondyr 2.630 kr.
Kronkalve 1.580 kr.
Dådyr 1.370 kr.
Dådyrkalve 850 kr.

Hjorteavlere kan vælge at anvende disse værdier ved værdiansættelsen af besætningen i stedet for den faktiske fremstillingspris, beregnet på grundlag af virksomhedens regnskab.

Der er ikke fastsat en vejledende fremstillingspris for mink for 2020, 2021 og 2022 som valgmulighed for værdiansættelse i stedet for den faktiske fremstillingspris. Dette skyldes vedtagelsen af lov nr. 2185 af 29. december 2020 om aflivning og midlertidigt forbud mod hold af mink, som forbyder hold af mink til og med den 31. december 2021. Forbud mod hold er mink er ved lov nr. 2597 af 28. december 2021 forlænget til og med den 31. december 2022.

Der fastsættes ikke længere årlige vejledende fremstillingspriser for chinchilla og blå- og sølvræve, da der kun er få besætninger. Fremstillingspriserne har gennem mange år været ansat til 92 kr. for chinchilla og Skattestyrelsen vil derfor som udgangspunkt også fremover godkende denne værdi, hvis ikke de faktiske fremstillingspriser anvendes.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme og anvender kalenderårsregnskab, skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes. Dette gælder også pelsdyrfarmere, der ikke anvender kalenderårsregnskab, og som har afsluttet regnskabsåret inden offentliggørelse af SKM2020.527.SKTST. For regnskabsår, der er afsluttet efter offentliggørelsen, skal pelsdyrfarmere anvende den faktiske fremstillingspris.

Værdierne for et indkomstår fastsættes ved udgangen af året.