Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for privat benyttelse af erhvervsmæssigt hestehold.

Afsnittet indeholder:

  • Privat andel af hestehold
  • Fastsættelse af værdien
  • Husdyrbeskatningsloven.

Privat andel af hestehold

Hvis et erhvervsmæssigt hestehold også benyttes privat gælder følgende:

  • Kun de udgifter, der svarer til andelen af erhvervsmæssig benyttelse, kan fratrækkes som driftsomkostninger.

Hvis alle driftsomkostningerne alligevel er blevet fratrukket, skal skatteyderen medregne de omkostninger, der vedrører andelen af den private benyttelse, ved indkomstopgørelsen herunder den andel af foderforbruget, der svarer til den private benyttelse.

Hvis der bruges foder af egen avl, kan værdien beregnes som beskrevet i afsnit C.C.4.2.2.1.3 om værdiansættelse.

Der skal kun medregnes værdi af privat andel af hestehold i de tilfælde, hvor der konkret er en privat benyttelse af hestene. Tilridning og tilkørsel af heste, der er bestemt til salg, kan ikke betragtes som privat benyttelse.

Fastsættelse af værdien

Fra og med 2012 fastsættes der ikke længere en sats for denne skønspost. Derefter skal der skønnes konkret over merudgifter til privat benyttelse af hesteholdet. (Den senest fastsatte sats - for indkomståret 2011 - fremgår af SKM2010.744.SKAT.)

Bemærk

Der skal også ske en skønsmæssig ansættelse af værdien af den private brug af heste, der ikke også anvendes erhvervsmæssigt.

Se også

Se også afsnit C.C.1.3.2.2 om stutteri og væddeløbsheste samt om hestehold som hobby.

Husdyrbeskatningsloven

Landbrugsheste, der indgår i en slagtehestebesætning, eller landbrugsheste, som anvendes til avl af rideheste til salg, er omfattet af husdyrbeskatningsloven. Det samme gælder trækheste. Se afsnit C.C.4.1 om landbrugets husdyrbesætninger. Derimod indgår der ikke landbrugsheste i et stutteri.