Indhold

Dette afsnit beskriver særlige skattemæssige forhold for dambrug.

Afsnittet indeholder:

  • Varelagerloven
  • 70 procent reglen.

Varelagerloven

Dambrugere skal opgøre værdien af fisk efter varelagerloven. Se afsnit C.C.2.3.1.2 om varelagerets bestanddele.

70 procent reglen

Ligningsrådet har i 1988 vedtaget, at fremstillingsprisen kan ansættes til 70 pct. af salgsprisen.

Fisk under 15 cm kan ansættes til 0 kr.

Dambrugere kan anvende denne værdiansættelse af fisk i stedet for den faktiske fremstillingspris, beregnet på grundlag af virksomhedens regnskab.