Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Indkomstopgørelsen (husdyrbesætninger) (C.C.4.1.2.1)
  • Landbrugeres værdiansættelse af husdyrbesætningen (C.C.4.1.2.2)
  • Nedskrivning på indtil 15 pct. (C.C.4.1.2.3)
  • Konjunkturændringer på stambesætningen (C.C.4.1.2.4)
  • Eksempel på indkomstpåvirkningen for landbrugeres husdyrbesætninger (C.C.4.1.2.5)
  • Øvrige forhold vedrørende husdyrbesætninger og indkomstopgørelsen (C.C.4.1.2.6).