Væddemål på afgrænset bane

Når begivenheden, der indgås væddemål på, finder sted på en afgrænset bane, må indsatsen i væddemålet kun ske inden for banens område og i direkte tilknytning til begivenheden.

Væddemål på bane som ikke er afgrænset

Når begivenheden, der indgås væddemål på, ikke foregår på en afgrænset bane, må indsatsen kun ske på et af politiet godkendt sted og kun på selve dagen for begivenheden og med politiets tilladelse den forudgående dag.

Det vil sige, at tilladelsesindehaveren udover at få tilladelse til at udbyde puljevæddemål også skal have tilladelse fra politiet.

Se SPILL § 13, stk. 3.

Se også

  • Afsnit J.A.9.1 om tilladelse til at udbyde lokale puljevæddemål