Arrangører af væddeløb kan efter SPILL § 13, stk. 1 få tilladelse til landbaserede lokale puljevæddemål på:

  • cykelløb på bane,
  • hundevæddeløb på væddeløbsbane,
  • kapflyvning med duer, og
  • hestevæddeløb.

Hvem kan få tilladelse til lokale puljevæddemål

Udover de krav, som alle ansøgere til en tilladelse om at udbyde spil i Danmark i henhold til spilleloven skal opfylde, er det er et krav, at;

  • tilladelse til udbud og arrangering af lokale puljevæddemål på cykelløb på bane, hundevæddeløb på væddeløbsbane og kapflyvning med duer, jf. § 13, kan kun gives til selskaber m.v. (juridiske personer), der er arrangør af cykelløb på bane, hundevæddeløb på væddeløbsbaner eller kapflyvning med duer, og som er tilsluttet den pågældende sportsgrens centralorganisation eller -forbund, samt at
  • tilladelse til lokale puljevæddemål på hestevæddeløb, jf. § 13, kan kun udstedes til foreninger, som i en årrække har haft en sådan tilladelse.

Se SPILL § 25, stk. 2.

Fysiske personer kan ikke få tilladelse til udbud af lokale puljevæddemål.

Lokale puljevæddemål

Lokale puljevæddemål defineres som et eller flere væddemål, hvor hele eller dele af gevinsten afhænger af størrelsen af den samlede pulje af indsatser eller bliver delt mellem vinderne, og som udbydes på et afgrænset område i modsætning til landsdækkende væddemål.

Se SPILL §§ 5 og 13 og bemærkningerne hertil.

Tilladelsens længde

Tilladelsen kan gives for indtil 3 år og for et bestemt antal dage for de enkelte år. Det vil sige, at tilladelsesindehaveren skal indsende et løbsprogram dækkende et kalenderår før tilladelsen kan tages i brug det pågældende år.

Se SPILL § 13, stk. 2.

Bemærk

Udbud af væddemål under tilladelsen til lokale puljevæddemål er ikke omfattet af bekendtgørelsen om landbaseret væddemål. Der kan fastsættes specielle vilkår for den enkelte tilladelse ud fra en konkret vurdering efter spillelovens § 32.

Se SPLL § 32 og bemærkninger hertil.

Se også

  • Afsnit J.A.2.2 om spiltyper
  • Afsnit J.A.2.3 om hvornår et spil kræver tilladelse
  • Afsnit J.A.4 om kriterier for alle ansøgere