►Dette afsnit henvender sig til tilladelsesindehavere med udbud af landbaseret væddemål og andre relevante interessenter. Vejledningen er et supplement til den gældende lovgivning om udbud af landbaseret væddemål.

Vejledningen er et udtryk for, hvordan Spillemyndigheden fortolker bestemmelserne omkring udbud af landbaserede væddemål, og hvilken praksis, der efter Spillemyndighedens opfattelse, vil være lovlig.

Det vil altid bero på en konkret vurdering om udbuddet af landbaseret væddemål sker i overensstemmelse med reglerne. Det er domstolene, der i sidste ende konkret afgør, om bestemmelserne er overtrådt.◄

►◄

Afsnittet indeholder