Lov for Grønland om visse spil (SPILGRØL) er gældende for

 • lotteri
 • væddemål
 • væddemål på hunde og hestevæddemål
 • onlinekasino
 • lokale puljevæddemål på visse sportsgrene, og
 • pyramidespil.

Bemærk

Tilladelser til afholdelse af almennyttigt lotteri på Grønland bliver givet af politiet.

Se også

 • Afsnit J.A.2.1.2 om det geografiske anvendelsesområde for lov for Grønland om visse spil
 • Afsnit J.A.2.1.1 om det geografiske anvendelsesområde af spilleloven
 • Afsnit J.A.5 om lotteri
 • Afsnit J.A.8 om væddemål
 • Afsnit J.A.9 om lokale puljevæddemål
 • Afsnit J.A.11 om onlinekasino
 • Afsnit J.A.13 om pyramidespil
 • Afsnit E.A.9.15 i Den juridiske Vejledning om spilleafgift for spil i Grønland