Spillelovgivning opdeler spil, som der kan gives tilladelse til, i tre hovedkategorier:

Lotteri

Et lotteri er et spil, hvor gevinstchancen er baseret udelukkende på tilfældighed. Dette vil sige, at spilleren ikke har mulighed for at påvirke afviklingen og udfaldet. Se SPILL § 5, stk. 1, nr. 2.

Eksempler

Definitionen omfatter blandt andet spil som bingo, skrabelodder og tombola.

Bemærk

Definitionen på "lotteri" omfatter også gevinstgivende spilleautomater, roulette samt keno og væddemål på resultatet af elektroniske simulerede sportsbegivenheder, hvor udfaldet af spillet ligeledes udelukkende er baseret på tilfældighed.

Spil som fx keno og væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder adskiller sig fra andre typer af lotteri, da spillet indeholder en kombination af væddemål og lotteri. I disse spil sætter spiludbyderen odds på forskellige kombinationer af et resultat, som spiludbyderen frembringer. I keno væddes der på resultatet af et (tal)lotteri, mens der i væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder væddes på resultatet af et computersimuleret eller -animeret spil, fx hestevæddeløb. Keno og væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder er omfattet af forskellige tilladelser. Se SPILL § 6 og § 11, stk. 3.

Såvel keno som væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder er spil, der er fuldstændig tilfældige. Spilleren kan ganske vist foretage et valg i spillet ved at vælge en talkombination eller fx en hest, men spillerens valg har ikke indflydelse på spillets afvikling og udfald. Derfor er begge spil omfattet af definitionen af et "lotteri".

Se også

  • Afsnit J.A.5 om tilladelse til at udbyde lotteri
  • Afsnit J.A.6 om tilladelse til at udbyde klasselotteri
  • Afsnit J.A.7 om almennyttigt lotteri

Kombinationsspil

Et kombinationsspil er spil, hvor gevinstchancen er baseret på både tilfældighed og færdighed. Se SPILL § 5, stk. 1, nr. 3.

Fordeling mellem tilfældighed og færdighed har ikke betydning for, om spillet falder indenfor definitionen. Hvis der er tale om et spil, som normalt er baseret på tilfældighed, men som er tilført et element af færdighed, vil dette spil dermed også være omfattet af definitionen på "kombinationsspil". Det er dog en forudsætning, at der er tale om et indbygget element i spillet. Eksempelvis vil en lodtrækning om, hvem der først begynder i et spil skak, ikke gøre spillet til et kombinationsspil.

Kombinationsspil omfatter også gættekonkurrencer, hvor deltagerne i gættekonkurrencen skal betale en indsats for at deltage, hvor der kan vindes en gevinst, og hvor gættekonkurrencen helt eller delvist afgøres ved tilfældigheder. Det gælder fx i forbindelse med en trækning mellem alle, der har svaret rigtigt på konkurrencens spørgsmål, eller hvor »telefonsluser« tilfældigt afgør, hvem der får lov til at deltage i konkurrencen.

Eksempler

Som eksempler på kombinationsspil kan nævnes: poker, backgammon, whist og gættekonkurrencer.

Se også

  • Afsnit J.A.11 om onlinekasino
  • Afsnit J.A.11.6 om indtægtsbegrænsede tilladelser

Væddemål

Et væddemål er et spil, hvor der væddes om resultatet af en fremtidig begivenhed eller om en fremtidig hændelse indtræffer. Se SPILL § 5, stk. 1, nr. 4 og 6. Definitionen omfatter det traditionelle væddemål om fx sportskampe samt:

  • væddemålsbørser

En væddemålsbørs er en type af væddemålsudbud, hvor spilleren vædder med andre spillere og derved adskiller sig fra det traditionelle udbud, hvor væddemålet indgås med tilladelsesindehaveren.

  • puljevæddemål

Et eller flere væddemål hvor hele eller dele af gevinsten afhænger af størrelsen af den samlede pulje af indsatser eller bliver delt mellem vinderne.

  • managerspil.

Managerspillet er typisk karakteriseret ved at være et længerevarende spil, hvis omdrejningspunkt, fx kan være baseret på et givent cykelløb eller -sæson og hvor spilleren sætter et fiktivt hold ud fra virkelige cykelløbere. Vindere(n) findes efterfølgende ud fra det fiktive hold samlede præstation baseret på de virkelige cykelløberes præstation i løbet eller sæsonen.

Et managerspil kan være et puljevæddemål, men kan også omfatte andre gevinster, fx en rejse eller en bil.

Bemærk

Ved landbaseret udbud af væddemål efter SPILL § 11 kan der også udbydes spil, hvor der væddes på resultatet af computersimulerede eller -animerede sportsbegivenheder, fx hestevæddeløb. Spillet kan ikke være en del af det online udbud af væddemål.

Se SPILL § 11, stk. 3.

Se også

  • Afsnit J.A.8 om tilladelse til at udbyde væddemål
  • Afsnit J.A.8.8.4 om det særlige bidrag ved udbud af væddemål på danske væddeløb.