Afsnittet indeholder en tabel, som sammenligner bestemmelser i spilleloven med bestemmelser i lov for Grønland om visse spil.

Bestemmelsen omhandler

Spilleloven

Lov for Grønland om visse spil

Formålsbestemmelse

SPILL § 1

SPILGRØL § 1

Geografisk område omfattet af loven

SPILL § 2, stk. 1 og 2

SPILGRØL § 2, stk. 1

Tilladelse til at udbyde lotteri

SPILL § 6

SPILGRØL § 6*

Tilladelse til at udbyde væddemål

SPILL § 11

SPILGRØL § 7

Tilladelse til at udbyde puljevæddemål

SPILL § 11**

SPILGRØL § 6

Tilladelse til at udbyde lokale puljevæddemål

SPILL § 13

SPILGRØL § 9

Tilladelse til onlinekasino

SPILL § 18

SPILGRØL § 7 og § 8, stk. 2

Tilladelse til væddemål eller onlinekasino

(Indtægtsbegrænset tilladelse)

SPILL § 11 eller § 18, jf. § 42, stk. 5.

SPILGRØL § 8, stk. 1

Kriterier for ansøger

SPILL §§ 26-30

SPILGRØL § 8, stk. 4 (gælder kun for indtægtsbegrænsede tilladelser).

 

De tilladelser, som udstedes efter § 7 er omfattet af spillelovens bestemmelser, da de kræver at der er opnået tilladelse i Danmark.

Godkendelse af bestyrer og personale

SPILL §§ 37-40

SPILGRØL § 12 og § 13

(lotteri og væddemål)

Oplysningspligt

SPILL § 33

SPILGRØL § 14

Aldersgrænse

SPILL § 34

SPILGRØL § 15

Forbud mod kreditgivning

SPILL § 35

SPILGRØL § 16

Markedsføring af spil

SPILL § 36

SPILGRØL § 17

Fastsættelse af vilkår i tilladelser

SPILL § 32

SPILGRØL § 18

Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler for afvikling af spil, kontrolforanstaltninger mv.

SPILL § 41

SPILGRØL § 19

Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af forbud mod visse væddemål

SPILL § 11, stk. 4

SPILGRØL § 19

Spillemyndighedens adgang til at føre kontrol

SPILL § 47

SPILGRØL § 20

Politiets bistand

SPILL § 48

SPILGRØL § 21

1. års rapport og årsredegørelse

SPILL § 43

SPILGRØL § 22

Gebyr for ansøgning og tilsyn med indtægtsbegrænset tilladelse

SPILL § 42, stk. 5

SPILGRØL § 23

Afgiftsregistrering

 

SPILGRØL § 27

Klage over Spillemyndighedens afgørelse til Landsskatteretten

 SPILL § 50

SPILGRØL § 37

Klage over tilbagekaldelser af tilladelser

 SPILL § 51

SPILGRØL § 38

Klage over tilbagekaldelser af bestyrergodkendelser

 SPILL § 52

SPILGRØL § 39

Klage over afgørelse om udtræden af bestyrelse/direktion

 SPILL § 54

SPILGRØL § 40

Domstolsprøvelse

 SPIL kapitel 11

SPILGRØL Kapitel 13

Retshåndhævelse

 SPILL kapitel 12

SPILGRØL Kapitel 14

* Onlinebingo er stadig omfattet er SPILGRØL § 6 (Danske Spils tilladelse) og kan derfor ikke udbydes som følge af en tilladelse efter SPILGRØL § 7 eller § 8.

** udbud af heste- og hundevæddemål er stadig omfattet SPILGRØL § 6 og kan derfor ikke udbydes som følge af en tilladelse efter SPILGRØL § 7 eller § 8.

Se også

Afsnit E.A.9.15 om afgifter på spil i Grønland.