Spillemyndigheden kan bede en relevant grønlandsk myndighed om at varetage en tilsynsopgave ved et spiludbud, som der er givet tilladelse til efter lov for Grønland om visse spil. Se SPILGRØL § 20, stk. 2.

Den grønlandske myndighed vil have samme adgang til lokaler og materiale, som Spillemyndigheden.

Bemærk

Spillemyndigheden fører alene tilsyn med spil omfattet af lov for Grønland om visse spil. Hvis en grønlandsk myndighed fører tilsyn med andre spil, vil det være som følge af anden lovgivning.