Dato for udgivelse
11 May 2012 12:46
Til
Importører mv
Sagsnummer
10-105029
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af forordning (EU) Nr. 492/2010 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af natriumcyclamat med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 398/2012 offentliggjort i EU-tidende L 124 af 11. maj 2012 ændret gennemførelsesforordning (EU) Nr. 492/2010 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af natriumcyclamat (toldtariffens pos. 2929 90 00 10) med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændringen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 398/2012.

Forordningen træder i kraft den 12. maj 2012.