For at opnå en tilladelse til at udbyde spil efter lov for Grønland om visse spil skal ansøgeren opfylde alle de kriterier, som er gældende efter spilleloven. Se afsnit J.A.4

Væddemål og onlinekasino

Herudover er det et krav, at ansøgeren enten er indehaver af eller samtidig får en flerårig tilladelse til udbud af spil i Danmark.

Tilladelsen kan kun omfatte de spil, som der er givet tilladelse til i Danmark, med undtagelse af onlinebingo og væddemål på hunde- og hestevæddeløb.

Se SPILGRØL § 7.

Gebyr

Idet en tilladelse efter SPILGRØL § 7 kræver en tilladelse til at udbyde de samme spil i Danmark, skal en ansøger eller tilladelsesindehaver ikke betale et selvstændigt gebyr for tilladelsen.

Indtægtsbegrænsede tilladelser til væddemål eller onlinekasino

Det er muligt at opnå tilladelse til en indtægtsbegrænset tilladelse til væddemål eller onlinekasino i Grønland.

Udover de kriterier, som gælder for de danske tilladelsesindehavere, er det en forudsætning at indehaveren enten er bosiddende eller etableret i Grønland. Med den indtægtsbegrænsede tilladelser er det dog ikke en betingelse, at ansøger er indehaver af en tilladelse i Danmark.

Se SPILGRØL § 8, stk. 1

Gebyr

En ansøger til en indtægtsbegrænset tilladelse i Grønland skal betale et ansøgnings- og tilsynsgebyr på 50.000 kr. Gebyret reguleres hvert år og i 2022 udgør gebyret 59.200 kr.

Se SPILGRØL § 23.

Se også

  • Afsnit J.A.4 om kriterier for alle ansøgere
  • Afsnit J.A.11 om onlinekasino
  • Afsnit J.A.8 om væddemål

Klasselotteri

Der kan ikke gives en tilladelse til at udbyde klasselotteri efter lov for Grønland om visse spil.

Almennyttige lotterier

Der kan ikke gives tilladelse til at udbyde almennyttige lotterier efter lov for Grønland om visse spil.

Landbaserede kasinoer

Der kan ikke gives en tilladelse til et landbaseret kasino efter lov for Grønland om visse spil.

Gevinstgivende spilleautomater

Der kan ikke gives en tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater efter lov for Grønland om visse spil.