Indhold

En række spil, som udbydes i Grønland reguleres af lov for Grønland om visse spil (SPILLGRØL). Hovedparten af de tilladelser og definitioner, som anvendes i loven er identiske med Spillelovens, hvorfor der generelt henvises til vejledningens enkelte afsnit.

Afsnit under J.A.3 handler alene om de særlige kendetegn, som der er ved den grønlandske spillelovgivning.

Afsnittet indeholder:

  • Spil reguleret af lov for Grønland om visse spil (J.A.3.1)
  • Specielle forhold for at opnå tilladelse i Grønland (J.A.3.2)
  • Sprogkrav (J.A.3.3)
  • Andre grønlandske myndigheders kontrol af spil (J.A.3.4)
  • Sammenligningstabel SPILL/SPILGRØL (J.A.3.5)
  • Hvidvask (J.A.3.6)