Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit C.A.10.2.5.4 om indbetalinger til ophørspension