Hovedregler for rettelser af tidligere indberetninger 

Alle indberetninger, herunder rettelser til indberetninger, skal periodiseres korrekt af hensyn til både korrekt opkrævning af skatter og dataanvenderes adgang til og brug af indkomstoplysninger. Nedenstående gælder, hvis der ikke er særlige krav til periodisering i anden lovgivning:

  • Almindelig løbende løn angives med den aktuelle lønperiode og dispositionsdato svarende til den dag, lønnen udbetales.
  • Bonus, tillæg, overtidsbetaling og lignende skal indberettes på (sammen med) den lønperiode, hvori beløbet udbetales.
  • Rettelser til ovenstående skal almindeligvis følge den oprindelige lønperiode og dispositionsdato. Hvis rettelsen resulterer i en yderligere udbetaling, er det udbetalingsdatoen vedr. det overskydende beløb, der skal indberettes som dispositionsdato. Se også 14.1 Rettelser uden rettelsesmarkering.
  • Når du skal rette en indberetning, skal den kun tilbageføres, hvis selve indberetningen er en fejl. Hvis beløbene i indberetningen blot skal rettes, bør dette ske ved indberetning af forskelsbeløb, så det samlede resultat af de to (eller flere) indberetninger for perioden giver det korrekte resultat. Se også 14.3 Tilbageførsler. 

Typer af rettelser 

Der skelnes mellem forskellige typer af rettelser:

  • Rettelser uden rettelsesmarkering, hvor der fx er blevet indberettet et forkert beløb i lønindkomst, der medfører at beløbet efterfølgende skal korrigeres positivt eller negativt. Dette er den mest almindelige måde at rette på og foretrækkes, hvor det er muligt.
  • Rettelser med rettelsesmarkering (R-markering), som kun undtagelsesvist kan benyttes, hvis fx en rettelse ikke kan periodiseres korrekt og kun hvis rettelsen ikke indeholder A-skat og am-bidrag.
  • Fejlrettelser, hvor der fx er indberettet til forkerte felter, brugt forkert indkomsttype eller indtægtsart eller hvor indberetningen er forkert i forhold til den reelle hændelse. Disse håndteres som tilbageførsler. 

Brutto- og nettoregulering

Rettelser med A-indkomst, A-skat og am-bidrag refereres også til som en nettoregulering.

Rettelser, der kun indeholder A-indkomst mv. uden A-skat og am-bidrag refereres også til som en bruttoregulering.

Kontakt os, hvis du har mange rettelser

Fejl og mangler i en indberetning skal som hovedregel rettes straks fejlen er konstateret, da det har betydning for indkomstmodtageren og dataanvendere. Hvis du som indberetter skal indberette et større antal rettelser til gamle indkomstår, skal du kontakte Skattestyrelsen så vi kan beslutte den bedste måde at gennemføre rettelserne på af hensyn til dels borgeres eventuelle genoptagelser af årsopgørelser, data-anvenderes behov for at kunne hente oplysninger og performance i forhold til Skattestyrelsens systemer. Et stort antal rettelser får ofte et tilbageløb til Skattestyrelsens virksomhedsvejledning, som vi kan varsle og bemande tilstrækkeligt, hvis vi kender omfanget, tidspunktet for rettelserne og typen af rettelser inden de gennemføres.