Indberetningspligtige til eIndkomst har pligt til at indberette identifikationsoplysninger om den indkomstmodtager, der indberettes om. Indkomstmodtager er en fællesbetegnelse for en person, der modtager løn, offentlige ydelser eller pension.

Hvis indkomstmodtager bor i Danmark, skal du blot indberette cpr-nummer eller SE-nr.

Hvis indkomstmodtager bor i udlandet, har du pligt til at indberette supplerende personoplysninger, herunder navn, adresse, bopælsland og fødselsdato. Dette gælder også selvom pågældende har et dansk cpr-nummer. Fra indberetninger med lønperioder, hvor slutdatoen er 1. januar 2024 eller senere, skal du også indberette et skatteidentifikationsnummer (TIN) for indkomstmodtageren. I afsnit 5.1 og afsnit 5.2 kan du læse hvilke oplysninger, der skal indberettes, når en person er bosiddende i Danmark og når en person er bosiddende i udlandet. Læs mere om nye valideringer i forbindelse med identifikation af indkomstmodtager i afsnit 5.3

Der skal ikke indberettes fiktive cpr-numre fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 skal fiktive cpr-numre ikke længere indberettes til felt 6000.4. Der skal i stedet indberettes TIN, supplerende personoplysninger og eventuelt medarbejdernummer for indkomstmodtagere, der ikke har et gyldigt cpr-nummer og som bor i udlandet.