Før du kan indberette løn på dine ansatte, skal du først indsende ansættelsesoplysninger til eIndkomst og bestille skattekort - også kaldet eSkattekort. Det gælder også selvom du ikke skal bruge et skattekort ved lønudbetalingen, som fx ved forskerbeskattede personer. Indsendelse af ansættelsesoplysningerne og bestilling af skattekort er i samme arbejdsgang, og du skal kun indsende dem én gang.

Du kan rette i oplysningerne, når der opstår ændringer i ansættelsesforholdet, fx ophør.

Sådan bestiller du skattekort
Nu er du i eIndkomsts produktionssystem og her vises hovedmenuen. Du skal klikke på Indberet ansættelsesoplysninger - herunder skattekortbestilling.

Hovedmenu i eIndkomst

Søg/Opret ansættelsesoplysninger
Her kan du:

  • se oplysninger på en ansat (via cpr-nr.), som du allerede har oprettet, ved at indtaste cpr-nr. og klikke på "Søg".
  • oprette nye ved at klikke på "Ny".

Ansættelsesoplysninger

  • Udfyld siden med ansættelsesoplysninger. Oplys mindst cpr-nr., ansættelsesdato og valg af skattekorttype, som er obligatoriske felter. Du kan se et eksempel på skærmbilledet herunder.
  • Det er frivilligt, at indsætte et supplerende medarbejdernr. Dette nr. vil blive leveret med ved modtagelse af fil med eSkattekortoplysninger.
  • Fratrædelsesdato udfyldes, hvis du kender den. Hvis du indsætter datoen samtidig med, at du opretter ansættelsesforholdet, modtager du kun eSkattekort i ansættelsesperioden. Fratrædelsesdatoen skal ellers indsættes, når en medarbejder fratræder.
  • Har du ansatte, der er udlændinge og ikke har et dansk cpr-nr. eller danskere, der er bosat i udlandet, skal du også udfylde oplysningerne under fanebladet "Personoplysninger".

Modtagelse af skattekort
Du vil modtage en mail, når der er skattekort klar til brug/afhentning. Mailen sendes til den mailadresse, der er registreret i "Kommunikationsindstillinger og LetLøn tilmelding". Hvis der ikke er registreret en mailadresse i eIndkomst, så anvender vi den mailadresse, som er anført i TastSelv Erhverv under Profil - Generelle kontaktoplysninger. Du kan forvente en mail 30 min. til to timer efter, du har bestilt skattekortet. Du skal dog regne med ekstra svartid i spidsbelastningsperioder, dvs sidst på måneden.

Skattekort - forespørgsel
Du kan finde skattekortoplysninger via hovedmenuens punkt "Skattekort - forespørgsel".

Skattekort 
For at se medarbejderens skattekort, skal du under "Vælg funktion" klikke på "Skattekort" i rulleteksten.

Skattekort
Nu kan du se dine medarbejderes skattekort.