Din forening kan ikke vælge at være momsfritaget for salg af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter.

Salg af forretningsmæssig karakter er salg fra et fast salgssted, fx salg fra en kiosk, et cafeteria, en sportsshop, en webshop eller lignende. Også salgsstedets indretning, åbningstider, kundekreds, varesortiment mv. har betydning for, om der er tale om salg af forretningsmæssig karakter.

Der skal foretages en konkret vurdering af, om der er tale om salg af forretningsmæssig karakter. Her vil der kunne lægges vægt på varerne og ydelsernes karakter (salg af sponsorater, reklameartikler/merchandise), om salget formodes fortrinsvis at ske til personer eller firmaer, som allerede er medlem af foreningen eller som kan sidestilles med medlemmer, fordi de køber foreningens varer og/eller ydelser for at støtte foreningens formål. Hvis dette er tilfældet, vil der ikke være tale om salg af forretningsmæssig karakter.

Salg fra et lokale (kiosk, cafeteria, sportsshop og lignende), hvor indretningen er af permanent karakter, og hvor der er faste åbningstider, der følger de almindelige åbningstider, indikerer, at der er tale om salg fra et fast salgssted og dermed salg af forretningsmæssig karakter. Det er typisk tilfældet, når de fleste af kunderne ikke har tilknytning til foreningen og dens aktiviteter.

Derimod vil åbningstider fastsat efter klubbens aktiviteter, og hvor kunderne fortrinsvis er klubbens medlemmer, familiemedlemmer, gæstende klubber og lignende, ikke indikere salg fra et fast forretningssted.

Salg af forretningsmæssig karakter behøver ikke nødvendigvis foregå fra en forretning, butik eller lignende. Vi anser også salg som forretningsmæssigt, hvis det på anden måde er karakteriseret ved en vis fasthed/kontinuitet med hensyn til omfang og varighed. Fx anses udlejning af bådpladser (havnevirksomhed) og opstaldning mv. af heste (hestepension) som salg af forretningsmæssig karakter, når kunderne ikke er medlemmer. Hvis kunderne primært er medlemmer, og salget til ikke-medlemmer er ubetydeligt, anses salget til ikke-medlemmer ikke at være af forretningsmæssig karakter.