Har din forening et vedtægtsbestemt formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter, kan den vælge at være momsfritaget for salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter.

Velgørende eller på anden måde almennyttige formål er fx:

  • Sygdomsbekæmpelse
  • Forebyggende børne- og ungdomsarbejde
  • Ulandshjælp
  • Kirkeligt arbejde
  • Amatøridrætsarbejde.

Det er den samme definition af velgørende eller på anden måde almennyttige formål, der ligger til grund for reglerne for foreninger, som afholder enkeltstående arrangementer eller indsamler og sælger brugte varer.