Dato for udgivelse
25 Apr 2012 11:08
Til
Importører mv
Sagsnummer
08-112319
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerpublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 349/2012 offentliggjort i EU-tidende L 110 af 24. april 2012 indført en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre (toldtariffens pos. 2918 12 00 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til forordning (EU) Nr. 349/2012.

Forordningen træder i kraft den 25. april 2012.