Dato for udgivelse
25 Apr 2012 10:32
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-063376
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af navnet på en virksomhed vedrørende importen til Unionen af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Kommissionen har ved meddelelse (2012/C 119/06) offentliggjort i EU-tidende C 119 af 24. april 2012 ændret navnet på en virksomhed vedrørende importen af keramiske fliser (toldtariffens pos. 6907 10 00 00, 6907 90 20 00, 6907 90 80 00, 6908 10 00 00, 6908 90 11 00, 6908 90 20 00, 6908 90 31 00, 6908 90 51 00, 6908 90 91 00, 6908 90 93 00 og 6908 90 99 00) med oprindelse i Folkerepublikke Kina (CN).

For så vidt angår ændring af navnet på virksomheden henvises til teksten i meddelelse (2012/C 119/06).