Dato for udgivelse
20 Apr 2012 10:25
Til
Importører mv.
Sagsnummer
08-112319
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af forordning (EF) nr. 130/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Rådet har ved Gennemførselsforordning 332/2012 offentliggjort i EU-Tidende L 108 af 20. april 2012 ændret forordning 130/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre (toldtariffens pos. 2918 12 00 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om endelig opkrævning af den midlertidige told og om fritagelse af virksomheden Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd. for de endelige foranstaltninger med følgende:

I artikel 1, stk. 2 i tabellen udgår oplysningerne vedrørende Hangzhou Bichemical Engineering Co. Ltd. og udtrykkene "Alle virksomheder" ændres til "Alle andre virksomheder (undtagen Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd. - Taric tillægskode A687)"

For så angår ændringer henvises til teksten i Rådets Gennemførselsforordning EU Nr. 332/2012

Forordningen træder i kraft 21. april 2012