Dato for udgivelse
18 Apr 2012 11:59
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-073391
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Vejledning i angivelse i importsystemet af "særlig tilladelse til analyseformål/udstilling - animalske produkter) i forbindelse med VAB A.


 Nyhedsbrev af 14. marts 2012 indeholdt ændringer af behandling af VAB A i Toldtariffen (taric3) og importsystemet.

Certifikat 0021 - "særlig tilladelse (prøver til analyseformål/udstillinger)" udgik. grundlaget for tilladelsen er Rådets Direktiv 97/78/EF, artikel 16, litra e, offentliggjort i EU-Tidende L 78 fra 1997. EU-Kommissionen har ikke oprettet et tilsvarende certifikat.

Angivelse af "særlig tilladelse (prøver til analyseformål/udstillinger)" angives fremover med hhv. N853 eller C640 som certfikattype (fremgår af Toldtariffen) og Dir9778EF som værdi.