Dato for udgivelse
18 Apr 2012 10:52
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-222830
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidge told på importen af oxalsyre med oprindelse i Indien og Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved Rådets gennemførselsforordning 325/2012 offentliggjort i EU-tidende L 106 af 18. april 2012 indført en endlig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af oxalsysre (toldtariffens pos. 29 17 11 00 91) med oprindelse i Indien (IN) og Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og den endlige opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 325/2012.

Forordningen træder i kraft den 19. april 2012.