Dato for udgivelse
17 Apr 2012 13:31
Til
Importører mv.
Sagsnummer
10-083855
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af navnet på et selskab vedrørende importen til Unionen af visse færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Europa-Kommissionen har ved meddelelse (2012/C 110/05) offentliggjort i EU-Tidende C 110 af 17. april 2012 ændret navnet på et selskab vedrørende importen af visse færdigforarbejdede stoffer af endeløse polyesterfibre (Toldtariffens pos. 5407 51 00 10, 5407 52 00 00, 5407 54 00 00, 5407 61 10 10, 5407 61 90 00, 5407 69 10 10 og 5407 69 90 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

 For så vidt angår ændring navnet på selskabet mm. henvises til teksten i meddelelse (2012/C 110/05).