Dato for udgivelse
17 Apr 2012 11:21
Til
Importører mv.
Sagsnummer
06-123322
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse frosne jordbær med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved meddelelse (2012/C 110/06) offentliggjort i EU-Tidende C110 af 17. april 2012 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse frosne jordbær. (toldtariffens pos. 0811 10 11, 0811 10 19 og 0811 10 90) med oprindelse i Folkerepublikken KIna.

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2012/C 110/06)