Dato for udgivelse
17 Apr 2012 09:04
Til
Virksomheder, der beskæftiger sig med import og eksport af varer m.v
Sagsnummer
-
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Idriftsættelsen af manifestsystemet finder sted den 9. juni 2012. 


For at imødegå en række henvendelsr fra erhvervslivet, særligt gående på, at virksomhedernes "ende" af it-løsningerne ikke vil kunne være klar til den 24. april, vil Manifestsystemet i stedet blive sat i produktion lørdag den 9. juni.

Dermed imødekommes et stort ønske fra erhvervslivet om mere tid for virksomhedernes IT-leverandører hhv. interne it-afdelinger til at blive klar med de nødvendige konsekvensrettelser.

Det eksakte tidspunkt for udlægningen, og den afledte midlertidige nedlukning af de eksistrende toldsystemer, vil snarest blive meldt ud på "rullemenuen".

Du kan læse mere om Manifetssystemet m.m. på manifestsystemets hjemmeside.

Med venlig hilsen

 

Skatteministeriet