Generelle bestemmelser

Klik her for at se "Generelle bestemmelser for afsnit VI"

Klik her for at se "Bestemmelser for kapitel 28"

 
  Pos (varekode) Varebeskrivelse Tarifmæssig told Bilag Suppl. mængde Varebest.
  T2 eller Eksport T1 I U
                 
 

2834

 

Nitriter; nitrater:

         
                 
 

2834 10 00

00
 • Nitriter

5,5%

     

S

     
 • Nitrater:
         
 

2834 21 00

00
  • Af kalium TM 967)

5,5%

       
     
  • I andre tilfælde:
         
 

2834 29 20

00
   • Af barium; af beryllium; af cadmium; af cobalt; af nikkel; af bly

5,5%

     

S

 

2834 29 40

00
   • Af kobber

4,6%

   

H

 
 

2834 29 80

00
   • I andre tilfælde

3%

     

S