Dato for udgivelse
12 Apr 2012 13:26
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-080934
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af tillægstolden for produkter opført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.

Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 308/2012 offentliggjort i L 102 af 12. april 2012 ændret tillægstolden for produkter, der er opført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US).

For så vidt angår ændring af tillægstolden henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 308/2012.

Forordningen træder i kraft den 12. april 2012 og anvendes fra 1. maj 2012.