Dato for udgivelse
12 Apr 2012 11:15
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-095432
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Meddelelse om antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af siliciummangan med oprindelse i bl.a. Kasakhstan.

Europa-Kommissionen har i EU-tidende C 102 af 5. april 2012 offentliggjort en meddelelse om antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af siliciummangan med oprindelse i bl.a. Kasakhstan (KZ).

Den Europæiske Unions Ret har ved dom annulleret artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 1420/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af siliciummangan med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Kasakhstan og afslutning af proceduren vedrørende importen af siliciummangan med oprindelse i Ukraine, for så vidt angår nævnte artikels anvendelse på import af siliciummangan fremstillet af Transnational Compagny »Kazchrome« AO.

Derfor bør der indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for den endelige antidumpingtold, der i henhold til artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 1420/2007 er blevet betalt på import til Den Europæiske Union af siliciummangan (herunder ferrosiliciummangan) (toldtariffens pos. 7202 30 00 00 og 8111 00 11 10) og fremstillet af Transnational Compagny »Kazchrome« AO.

Anmodninger om godtgørelse eller fritagelse indgives til de regionale skattecentre.

Som følge af dommen af 30. november 2011 er Transnational Compagny »Kazchrome« AO (TARIC-tillægskode B271) ikke længere omfattet af de antidumpingforanstaltninger, som blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1420/2007.

Der henvises til teksten i meddelelse (2012/C 102/15).