Generelle bestemmelser

Klik her for at se "Generelle bestemmelser for afsnit VI"

Klik her for at se "Bestemmelser for kapitel 28"

 
 Pos (varekode)VarebeskrivelseTarifmæssig toldBilagSuppl. mængdeVarebest.
 T2 eller EksportT1IU

2827

Chlorider, oxychlorider og hydroxychlorider; bromider og oxybromider; jodider og oxyiodider:

2827 10 00

00
 • Ammoniumchlorid

5,5%

2827 20 00

00
 • Calciumchlorid

4,6%

 • Andre chlorider:

2827 31 00

00
  • Af magnesium

4,6%

2827 32 00

00
  • Af aluminium

5,5%

2827 35 00

00
  • Af nikkel

5,5%

  • I andre tilfælde:

2827 39 10

00
   • Af tin

4,1%

2827 39 20   00 
   • Af jern
2,1% 
2827 39 30  00 
   • Af cobalt 
5,5% 

2827 39 85

   • I andre tilfælde:

S

10
    • Kobbermonochlorid af renhed på 96 vægtprocent og derover, men ikke over 99 vægtprocent

5,5%

STM861

H

20 
    • Antimonpentachlorid af renhed på 99 vægtprocent og derover (CAS RN 7647-18-9)
5,5%  STM861
40
    • Bariumchloriddihydrat (CAS RN 10326-27-9)

5,5% STM861 H
90
    • Andre varer

5,5%

H

 • Oxychlorider og hydroxychlorider:

2827 41 00

00
  • Af kobber

3,2%

  • I andre tilfælde:

2827 49 10

00
   • Af bly

3,2%

2827 49 90

   • I andre tilfælde:

 

S

10 
    • Zirconiumdichloridoxid (CAS RN 7699-43-6)
5,3%  STM861
90 
    • Andre varer
5,3% 
 • Bromider og oxybromider:

2827 51 00

00
  • Bromider af natrium eller kalium

5,5%

2827 59 00

00
  • Andre varer

5,5%

S

2827 60 00

 • Iodider og oxyiodider:

 

10
  • Natriumiodid (CAS RN 7681-82-5)
5,5% STM861 H

 

90 
  • Andre varer
5,5%