Dato for udgivelse
11 Apr 2012 09:45
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-093990
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af toldtarifposition

Kommissionen har givet meddelelse om ydereligere ændring til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.04.2012
0904 21 90 00      Udgår og erstattes af:
0904 21 90 ---Andre varer:
  10 ----Andre tørrede frugter af slægten Capsium (dog ikke Capsium annuum), hele   0
90 ----Andre varer 0

Ændringen medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2012) som forventes udsendt ultimo juni 2012.