Dato for udgivelse
10 Apr 2012 14:27
SKM-nummer
SKM2012.230.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-091842
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, Tekniske fejl, Kommunal tilbagebetaling
Resumé

Ekstraordinær genoptagelse af vurderingen pr. 1. oktober 2007 og 1. oktober 2009 for ændring af fradrag i grundværdien for forbedringer. Ændringen sker som led i et større sagskompleks, hvorfor der er bortset fra sædvanlige kriterier for ekstraordinær genoptagelse. Vurderingerne for en række ejendomme ændres med hensyn til fejl af teknisk karakter for at muliggøre kommunernes korrekte beregning og tilbagebetaling af ejendomsskatter. I denne sag er et tidligere indrømmet fradrag fjernet før udløb efter 30 år. Ved genoptagelsen genindsættes fradraget.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 2009.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 17
Vurderingsloven § 18

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 17
Vurderingsloven § 18

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit A.A.8.6.

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2007 og 1. oktober 2009 for ændring af fradrag i grundværdien for forbedringer. Genoptagelsen er en del af et sagskompleks, hvorved vurderingerne for en række ejendomme ændres med hensyn til fejl af teknisk karakter for at muliggøre kommunernes korrekte beregning og tilbagebetaling af ejendomsskatter. Der er derfor bortset fra de sædvanlige kriterier for ekstraordnær genoptagelse. I denne sag har man, i forbindelse med at et ældre fradrag i grundværdien bortfaldt ved udløb af de 30 år, fradraget kan gives, ved en fejl tillige fjernet de stadig gyldige fradrag. Vurderingerne for 2007 og 2009 genoptages således, at de uberettiget og utilsigtet fjernede fradrag genindsættes.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 2009.