Dato for udgivelse
10 apr 2012 14:25
SKM-nummer
SKM2012.229.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-091838
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, Tekniske fejl, Kommunal tilbagebetaling
Resumé

Ekstraordinær genoptagelse af vurderingen pr. 1. oktober 2008 for ændring af fradrag i grundværdien for forbedringer. Ændringen sker som led i et større sagskompleks, hvorfor der er bortset fra sædvanlige kriterier for ekstraordinær genoptagelse. Vurderingerne for en række ejendomme ændres med hensyn til fejl af teknisk karakter for at muliggøre kommunernes korrekte beregning og tilbagebetaling af ejendomsskatter. I denne sag har man i forbindelse med ændring af vurderingerne for 2004-2006 ikke sikret, at ændringerne også får virkning for de fremtidige vurderinger. Genoptagelsen vedrører udelukkende samme forhold og foretages i samme omfang som den tidligere genoptagelse.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 2010.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Vurderingsloven § 17
Vurderingsloven § 18

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Vurderingsloven § 17
Vurderingsloven § 18

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit A.A.8.6

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2008 for ændring af fradrag i grundværdien for forbedringer. Genoptagelsen er en del af et større sagskompleks, hvorved vurderingerne for en række ejendomme ændres med hensyn til fejl af teknisk karakter for at muliggøre kommunernes korrekte beregning og tilbagebetaling af ejendomsskatter. Der er derfor bortset fra de sædvanlige kriterier for ekstraordinær genoptagelse. I denne sag har man i forbindelse med ændring af vurderingerne for 2004-2006 ikke sikret, at ændringerne også får virkning for de fremtidige vurderinger. Derfor genoptages vurderingen 2008. Genoptagelsen vedrører udelukkende samme forhold og foretages i samme omfang som den tidligere genoptagelse.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 2010.