Generelle bestemmelser

Klik her for at se "Generelle bestemmelser for afsnit VI"

Klik her for at se "Bestemmelser for kapitel 28"

 
 

Pos (varekode)

Varebeskrivelse

Tarifmæssig told

Bilag

Suppl. mængde

Varebest.

 

T2 eller Eksport

T1

I

U

                 
     

IV. UORGANISKE BASER SAMT OXIDER, HYDROXIDER OG PEROXIDER AF METALLER

         
                 
 

2814

 

Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning:

         
                 
 

2814 10 00

00
  • Vandfri ammoniak TM 967)

5,5%

       
 

2814 20 00

00
  • Ammoniak i vandig opløsning TM 967)

5,5%