Dato for udgivelse
10 Apr 2012 10:05
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-090317
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecenter Tønder
Resumé
Ændring af toldtarifpositioner

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.04.2012
0510 00 00 10-90      Udgår og erstattes af:
0510 00 00 00 -Alle varer 0

9705 00 00 30 Tekst ændret til:
Zoologiske, anatomiske, historiske, arkæologiske, palæontoligiske eller etnografiske samlinger og samleobjekter, der indeholder animalske produkter

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2012) som forventes udsendt ultimo juni 2012.