Generelle bestemmelser

Klik her for at se "Generelle bestemmelser for afsnit VI"

Klik her for at se "Bestemmelser for kapitel 28"

 
 

Pos (varekode)

Varebeskrivelse

Tarifmæssig told

Bilag

Suppl. mængde

Varebest.

 

T2 eller Eksport

T1

I

U

                 
 

2808

 

Salpetersyre; nitrersyrer:

         
               
 

2808 00 00

00
  • Alle varer TM 967)

5,5%