Dato for udgivelse
26 mar 2012 10:52
SKM-nummer
SKM2012.206.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-080672
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har i forbindelse med vurderingen pr. 1.10.2005 ændret den omberegnede grundværdi, ansat i 2001-prisniveau fra 101.900 kr. til 134.300 kr. i 2003-prisniveau. Ændringen skyldes en objektiv myndighedsfejl, idet der ved vurderingen pr. 1.10.2005 fejlagtigt dels er anvendt et forkert prisniveau, og dels en for lav områdepris ved beregning af den omberegnede grundværdi.

Hjemmel

Vurderingsloven § 3, stk. 1, nr. 7
Vurderingsloven § 33, stk. 18
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4.

Reference(r)

Vurderingsloven § 3, stk. 1, nr. 7
Vurderingsloven § 33, stk. 18
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3 og 4.

Henvisning

Vurderingsvejledning 2012-1, afsnit F.2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-1, afsnit A.A.8.6.

Sagen drejer sig om en bebygget grund, som vurderes første gang i 2005. SKAT har i forbindelse med vurderingen pr. 1.10.2005 foretaget en ansættelse af den omberegnede af grundværdi i 2001-niveau. SKAT har ved ansættelsen af den omberegnede grundværdi fejlagtigt dels anvendt en forkert prisniveau, dels anvendt en for lav områdepris ved en del af beregningen, hvorved at grundlaget for den kommunale ejendomsskat har været for lavt.

Da fejlen er opdaget efter udløbet af fristerne for ordinær genoptagelse, kan den kun korrigeres ved ekstraordinær genoptagelse efter Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der en helhedsbetragtning ved afgørelse af om vurdering skal genoptages ekstraordinært. Heri indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, at fejlen er åbenlys og at ændringen ikke er beløbsmæssig ubetydelig.

I det aktuelle tilfælde er der tale om en væsentlig fejl der har medført betydelig lavere kommunal ejendomsskat for efterfølgende år. Ansættelsen af den omberegnede grundværdi i forbindelse med vurderingen pr. 1.10.2005 blev derfor genoptaget, og ændret fra 101.900 kr. ansat i 2001-prisniveau til 134.300 kr. i 2003-prisniveau

Skatterådet har vedtaget, at afgørelsen har skattemæssig virkning fra og med skatteåret 2013.

Skatterådet har samtidig bemyndiget SKAT til at genoptage vurderingerne for yderligere 62 ejendomme med samme forhold.