Dato for udgivelse
26 mar 2012 10:53
SKM-nummer
SKM2012.207.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-081948
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2003 og 1. oktober 2004 og ændret såvel grundværdien som den omberegnede grundværdi som følge af, at et areal udlagt til støjvold var blevet vurderet som byggegrund.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 13 og
Vurderingsloven § 33, stk. 16.

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2012-1, afsnit C 

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2012-1, afsnit F.2

Pr. 1. januar 2003 er grundværdien for ejendommen X ansat således:

Grundværdi: 

2.362.200 kr.

Grundværdispecifikation:

15 byggeretter à 100.000 kr.     1.500.000 kr.

9.599 m2 á 125 kr.                     1.199.875 kr.

 555m2  vejareal à 0 kr.                         0 kr.

Nedslag, udstykning                    337.700 kr.

Fradrag i grundværdien for forbedringer:  

961.100 kr.

Omberegnet grundværdi i basisår 2002: 

2.337.200 kr.

Grundværdispecifikation:

15 byggeretter á 100.000 kr.   1.500.000 kr.

9.599 m2 á 125 kr.                   1.199.875 kr.

555 m2 vejareal á 0 kr.                        0 kr.

Nedslag, udstykning                   262.700 kr.

Grundværdien burde have været ansat således, idet et areal på 4.726 m2 udlagt til støjvolden m.v. ansættes til 0 kr. pr. m2 :

Grundværdi: 

1.845.500 kr.

Grundværdispecifikation:

15 byggeretter á 100.000 kr.    1.500.000 kr.

4.873 m2á 125 kr.                        609.125 kr.

4.726 m2 á  0 kr.                                     0 kr.

  555 m2 vejareal à 0 kr.                         0 kr.

Nedslag                                      263.600 kr.

Fradrag i grundværdien for forbedringer:            

961.100 kr.

Omberegnet grundværdi i basisår 2002:

1.845.500 kr.

Grundværdi: 

Grundværdispecifikation:

15 byggeretter á 100.000 kr.    1.500.000 kr.

4.873 m2á 125 kr.                        609.125 kr.

4.726 m2 á  0 kr.                                     0 kr.

   555 m2 vejareal à 0 kr.                        0 kr.

Nedslag                                      263.600 kr.

Ved vurderingen pr. 1. oktober 2003 og 1. oktober 2004 ansætter vurderingsmyndigheden ligeledes fejlagtigt støjvolden som byggegrund til henholdsvis 125 kr. pr. m2 og 165 kr. pr. m2

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2003 og 1. oktober 2004 og ændret grundværdien og den omberegnede grundværdi således at støjvolden indgår med 0 kr. m2.

SKAT har ved vurderingen af, om der skal ske ekstraordinær genoptagelse, lagt vægt på, at der er tale om en væsentlig fejl, som kan tilskrives vurderingsmyndigheden.