Dato for udgivelse
23 Apr 2012 15:31
Til
virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven mv.
Sagsnummer
12-081472
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Fremvisning og godkendelse af nye varebiler erstattes af en erklæring.


SKAT har besluttet at gennemføre en administrativ omlægning og lettelser i arbejdet med at godkende fabriksnye varebiler samt nye varebiler, der er ombygget fra personbil til varebil.

I dag skal disse forevises og godkendes af SKAT.

Fremover skal importøren, forhandleren eller ombyggeren i stedet afgive en erklæring på køretøjets certifikat om:

  • at varebilen opfylder reglerne om at være utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport og
  • at vareladets/varerummets (målt i 60 cm højde) længde er mindst 120 cm.

For ombyggede personbiler skal der herudover afgives erklæring om,

  • at personvognsudstyr i varerummet er fjernet
  • at adskillelsen mellem førerrum og varerum ikke begrænser førersædets oprindelige forskydningsmulighed bagud, når ryglænet er anbragt i normalstilling
  • at vinduer i varerummet er limet/fastgjort

Det tilrettede certifikat 21.010 er tilgængelig på skat.dk.

Importør eller ombygger skal kunne dokumentere, at køretøjet opfylder de anførte krav. Dette kan eksempelvis ske ved at gemme fotomateriale mv. af det opmålte eller ombyggede køretøj. Fotomaterialet skal tydeligt kunne vise bilens indretning og konstruktion, mål osv. Derved vil ombygger/importøren til enhver tid kunne dokumentere, at køretøjet  havde korrekt indretning på leveringstidspunktet.

Motorcenter Høje Tåstrup vil være behjælpelig med råd og vejledning samt at afklare tvivlsspørgsmål mv. Motorcenteret kan kontaktes via mail: motorcenter.hoejetaastrup@skat.dk

Med venlig hilsen

SKAT Motor