Dato for udgivelse
15 Mar 2012 10:24
Til
Importører mv
Sagsnummer
08-082878
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé
Ændring af adressen på en virksomhed vedrørende importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Europa-Kommissonen har ved Meddelelse (2012/C 74/10) offentliggjort i EU-tidende C 74 af 13. marts 2012 ændret adressen på en virksomhed vedrørende importen af citronsyre (toldtariffens pos. 2918 14 00 00 og  2918 15 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændringer henvises til teksten i Meddelelse (2012/C 74/10).